Gelukkigwees en Welstand: Deel 4

Gelukkigwees en Welstand: Deel 4

Woman standing in field, laughing

Gelukkigwees en Welstand: Deel 3

In die derde deel oor gelukkigwees en welstand, kyk ons na hoe klein aanpassings bydra tot ‘n omgewing waarin jy kan floreer.

Lees Meer


Doelwitstelling en Gelukkigwees

Ek was al by kampe, kursusse, opleidingsgeleenthede en werkswinkels waar daar gepraat is oor doelwitstelling. Daar is talle boeke en ander hulpmiddels beskikbaar daaroor, en elkeen glo dat húlle die metodiek vir doelwitstelling en probleemoplossing vervolmaak het.

Die doel van doelwitstelling is om die doelwitsteller te motiveer en gefokus te hou; om die doelwitsteller te bemagtig met die uiteensetting en definiëring van die doel; om die doelwitsteller te help om meer effektief te beplan en te fokus op die uitkoms van hul arbeid.

Wanneer ‘n doelwit bereik word, beleef mens tevredenheid en blydskap, ‘n gevoel van eiewaarde, trots en bevrediging; dit energeer jou om die volgende uitdaging aan te pak. Wanneer doelwitte egter nie bereik word nie, maak dit jou depressief, hartseer, somber, ontevrede en geïrriteerd. Jy voel soos ‘n mislukking, jy twyfel in jou eie vermoëns, en soms weerhou dit jou om groot te droom en kanse te waag. Dus het dit ‘n invloed op jou gemoed en jou welstand.

Ons almal ken die cliché uitdrukkings wat meen dat mislukkings belangrike lesse is waaruit mens kan leer. Dit is egter makliker gesê as gedaan. Dink net hoe Covid-19 die mat onder ons voete geruk het, hoe baie planne nie gerealiseer het nie, en doelwitte onbepaald uitgestel is. Ons omstandighede maak ‘n klomp mense sinies en skepties oor die toekoms. Wat is die nut om in die langtermyn denke en drome te hê wanneer die omstandighede nie gunstig is nie?

Die gevolg is mismoedige mense wat gelukkigwees gekoppel het aan die bereik van doelwitte, en doelwitstelling as ‘n mors van tyd sien.

Dink Kreatief oor Doelwitstelling

In die vorige dele oor gelukkigwees en welstand, het ons gesê: Om te weet wat nodig is vir jou gelukkigwees is nie genoeg nie – jy moet ook konstruktiewe gewoontes in jou lewe inbou sodat jy meer gelukkig kan wees. Moet die implementering van sulke gewoontes nie ‘n doelwit wees nie? Navorsing toon dat om doelbewus tyd te maak om te dink en te beplan oor doelwitte, jou meer gerus maak, help met selfvertroue, en bydra tot jou welstand.

Dr. Laurie Santos, die aanbieder van die kursus The Science of Wellbeing, bevestig dat doelwitstelling ons lewens op verseie vlakke verryk. Sy praat van persoonlike doelwitstelling – om doelbewus doelwitte vir jouself te stel wat jy weet jou gelukkig sal maak en by sal dra tot jou lewenskwaliteit. Persoonlike doelwitstelling is ‘n voortgaande, dinamiese proses; ‘n proses wat aanhoudend aangepas kan word, en ingekleur kan word om by jou omstandighede te pas. Dr. Santos sê ook dat gelukkigwees nie noodwendig beperk word tot die bereiking van doelwitte nie – jou gelukkigwees is verweef met die beplanningsproses, om doelwitte te identifiseer, om te droom oor jou toekoms, om meer effektief te leef, en die bevrediging wanneer klein oorwinnings behaal word.

Sy vergelyk ook persoonlike doelwitstelling met meditasie; eerder as om doelwitstelling as ‘n vervelige gewoonte te sien, moet dit gesien word as ‘n konstruktiewe gewoonte wat bydra tot jou welstand en gelukkigwees. Die waarde van persoonlike doelwitstelling moenie onderskat word nie! Nie net ontdek jy jou vermoëns en leer jy nuwe vaardighede aan nie, dit leer jou om meer veerkragtig te wees en dit energeer jou om groter te droom.

Die WOOP-metode

Positiewe sielkundige Dr Gabrielle Oettingen stem saam met Santos dat doelwitstelling ‘n vorm van meditasie is. Haar navorsing het bewys dat wanneer ‘n persoon elke oggend net vyf minute spandeer aan doelwitstelling (om te dink wat die dag voorlê), dit hul produktiwiteit verbeter en bydra tot hul algehele gelukkigwees. Sy het die WOOP-metode (wish, outcomes, obstables, plan) van meditasie ontwikkel. Oefen gerus hierdie metode deur die volgende stappe te volg:

Raak Stil

Die WOOP-meditasie kan enigiets van 5 tot 30 minute neem. Jy moet dit gedissiplineerd en toegewyd beoefen. Verkieslik moet jy aan die begin van jou dag stil word. Jy kan sit met ‘n joernaal, die WOOP toep aflaai op jou foon (vir Android of iPhone), dit deelmaak van jou stiltetyd, in die bed lê met ‘n koppie koffie, of iewers ‘n ruimte en tyd kies waar jy nie onderbreek sal word nie.

1) What is my Greatest Wish?

WOOP begin met ‘n vraag: Wat is jou grootste wens op hierdie oomblik? Wat is die doel wat jy wil bereik? Wat wil jy die graagste hê in jou lewe? Is dit in jou persoonlike lewe, jou professionele lewe, of ‘n doelwit wat bydra tot jou welstand?

Wees spesifiek en deeglik. Kwantifiseer hierdie wens. Dink aan hierdie wens, laat dit vorm kry. Gee dit ‘n naam, beskryf dit.

P.S. In hierdie deel van die meditasie mag jy nog nie dink aan die hindernisse en uitdagings nie.

2) Focus on the Outcomes

Vra jouself hierna: Hoe sal dit lyk as jy jou wens waar word? Hoe gaan jy voel? Hoe gaan jy weet jy het jou doel bereik?

Maak jouself vol met hierdie gedagtes. Brei jou wens nog verder uit. Trek die wens spreekwoordelik aan soos ‘n kledingstuk, en maak dit deel van jou lewe. Geniet hierdie beeld, hierdie prentjie vir ‘n paar oomblikke. Maak dit joune.

P.S. In hierdie deel mag jy steeds nie aan die hindernisse en uitdagings dink nie.

3) What are the Possible Obstacles?

Noudat jy weet wat jou wens is, hoe dit lyk, en hoe jy gaan voel, vra jouself: Wat kan in die pad staan vir hierdie wens om waar te word? Wat is die moontlike hindernisse van buite? Wat is die hindernisse as gevolg van my eie onsekerhede en tekortkominge?

Dink hieroor na, wees eerlik en realisties. Dink ook aan hoe jy sal regeer op hierdie uitdagings.

Hierdie beweging is nie net goed vir “self-awareness” en emosionele intelligensie nie, maar jy meet ook die uitvoerbaarheid van die wens. Dis belangrik om eers te droom oor die wens, voordat jy fokus op die moontlike uitdagings en struikelblokke. Mens kyk nie die struikelblokke mis nie, maar dit mag nie jou entoesiasme en effektiwiteit demp nie.

Om struikelblokke raak te sien is ‘n belangrike beplanningstegniek, maar dit moet jou nie bang maak vir die onbekende en om te droom nie.

4) Overcome with an Effective Plan

Noudat jy jou wens geïdentifiseer het, die uitkomste en die uitdagings ken, kan jy aan jou doelwit/wens begin beplan.

Om die “if/then” beplanningstrategie toe te pas kan sinvol wees in hierdie beweging. Hierdie metode fokus op moontlike scenarios, en dit identifiseer alle moontlike reaksies en oplossings nog voordat dit gebeur (“If this happens, then…”). Jy sê doelbewus: “Wanneer dit gebeur of as hierdie struikelblok verskyn, sal ek so reageer of hierdie metode toepas.” Wees kort en kragtig, en moenie probleme te veel oordink nie. Moenie probleme groter maak as wat dit is nie.

Hierdie oefening het gemoedsrus tot gevolg, en wanneer jy oorweldig word kan jy vir jouself sê: “Ek het mos hieroor nagedink. Ek kan beheer neem hieroor.”

Die kans is baie goed dat die meeste geantisipeerde struikelblokke nie oor jou pad sal kom nie, maar wanneer dit wel voorkom sal jy nie oorweldig word nie. Jy het mos reeds ‘n paar deurdagte oplossings geïdentifiseer, en ‘n mens is baie meer veerkragtig as wat jy dink.

Maak ook ‘n punt daarvan om jouself te herinner dat jy nie oor alles beheer kan hê nie, of hoef te hê nie. Wanneer dinge oor jou pad kom wat buite jou beheer is beteken dit nie dat jy ‘n mislukking is nie; dit daag jou uit om kreatief te wees, en jou doelwitstelling aan te pas soos die situasie verg.

Foto: Candice Picard op Unsplash