NG Gemeente Heuwelsig

2020 Memorium

Ons dink met liefdevolle herinnering aan die families van die volgende persone wie ons deur die loop van 2020 verloor het.

Theo Potgieter